Contra-indicaties

 

Bij contra-indicaties gaat het om verschillende aandoeningen van een cliënt die niet of slechts onder bepaalde voorwaarden behandeld mogen worden. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen absolute contra-indicaties en relatieve contra-indicaties. Absolute contra-indicaties zijn aandoeningen waarbij beslist niet gemasseerd mag worden. Bij relatieve contra-indicaties mag het betreffende lichaamsdeel zelf niet gemasseerd worden, maar kan er prima een alternatief gebied gekozen worden.

 

Absolute contra-indicaties:

• Koorts (de stofwisseling is dan al verhoogd)

• Algemene infectieziekten; ook bij griep, verkoudheid, keelontsteking

• Extreme vermoeidheid en uitputting (massage kan dan slecht worden verwerkt)

• Slechte algehele gezondheid

• Uitstralende pijn

• Orthopedische klachten

• Enstige psychische klachten

• Besmettelijke huidaandoeningen

• Algemeen onwel zijn; misselijkheid, braken, diarree

• (nachtelijk) onverklaarbaar transpireren

• Onverklaarbaar gewichtsverlies

• Onverklaarbaar vermoeid zijn

• Duizeligheid

• Te veel pijn

• Gebruik van bepaalde medicijnen

 

Relatieve contra-indicaties

• Ontstekingen

• Vaataandoeningen

• Niet volledig herstelde fracturen

• Zwangerschap

• Gebruik van bepaalde medicijnen